Zásady ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnosti Bitforce, s.r.o., IČO: 03178927, se sídlem Novákových 393/16, 180 00, Praha 8, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227820 (dále jen „správce“).
 • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Novákových 393/16, 180 00, Praha 8, adresa elektronické pošty info [zavináč] kofio [tečka] cz, telefon 733 460 062.
 • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 • 2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

 • 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 • 3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

 • 4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

5. Další příjemci osobních údajů

 • 5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.
 • 5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

 • 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • 6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • 6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

7. Pravidla nakládání s osobními údaji BITFORCE, s.r.o.

 • 7.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Bitforce, s.r.o., IČO: 03178927, se sídlem Novákových 393/16, 180 00, Praha 8, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227820 (dále jen „Bitforce“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.kofio.cz (dále jen „KOFIO“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Bitforce, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
 • 7.2. Bitforce působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

8. Jaké údaje zpravcováváme?

 • 8.1. Údaje poskytnuté zákazníky. V Bitforce zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na KOFIO nebo při vytvoření Vaší objednávky.
 • 8.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku.
 • 8.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Bitforce informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Bitforce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na KOFIO.
 • 8.4. Bitforce nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

9. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

 • 9.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Bitforce a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Bitforce vyřídit Vaši objednávku.
 • 9.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Bitforce formou obchodních sdělení využívá Bitforce především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkach již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Bitforce v podobě omezeného přímého marketingu. Bitforce tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na KOFIO zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Bitforce udělujete v průběhu registrace na KOFIO nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Bitforce.
 • 9.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci KOFIO formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Bitforce především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Bitforce udělujete v průběhu registrace na KOFIO nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na KOFIO mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
 • 9.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace KOFIO zpracovává Bitforce při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Bitforce statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.
 • 9.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Bitforce do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

10. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci KOFIO mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
• kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Bitforce na e-mailové adrese info [zavináč] kofio [tečka] cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete KOFIO ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 • 10.1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení „cookies“ ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.
 • 10.2. Odkazy pro konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:
  Google Chrome
  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Safari
  Opera
  Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky KOFIO v anonymním režimu.

11. Kdo má přístup k údajům?

 • 11.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Bitforce a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Bitforce.
 • 11.2. Bitforce dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Bitforce pro účely a způsobem, které Bitforce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Bitforce využívá, patří:
  • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o.
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
  • Zendesk, Inc. (zajištění služeb zákaznické podpory)
  • Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pro on-line marketing)
  • The Rocket Science Group, LLC (nástroje pro on-line marketing)

12. Jak dlouho údaje zpracováváme?

 • 12.1. Bitforce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Bitforce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
 • 12.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté Bitforce požádá o udělení nového souhlasu.
 • 12.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Bitforce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
 • 12.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Bitforce pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Bitforce vztahují.

13. Jaká jsou vaše práva?

 • 13.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Bitforce a požadovat:
  • Informace ohledně osobních údajů, které Bitforce zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Bitforce. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Bitforce, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Bitforce potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Bitforce správně vyřídit Vaši objednávku.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Bitforce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Bitforce nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Bitforce Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Bitforce k jinému subjektu, kdy Bitforce předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
 • 13.2. Dále mohou zákazníci Bitforce vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Bitforce neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
 • 13.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Bitforce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14. Bezpečnost

 • 14.1. Bitforce dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bitforce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
 • 14.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Bitforce pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

15. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Bitforce e-mailem na adresu info [zavináč] kofio [tečka] cz, nebo na telefonním čísle 733 460 062.


16. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1. 7. 2019.